نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برش هفدهم کتاب

برش هفدهم کتاب "روی جاده رملی"/ حواست به همه چیز باشه

نوید شاهد - محمد علی عرفانی در کتاب "روی جاده های رملی" روایت می کند: پوتین هایم را پایم کردم. پاهایم را به هم چسباندم. کپه ی گِل خشک شده از کفشم کنده شد و روی زمین ریخت. فرمانده نگاهم نکرد. روی گزارش کار خم شد و گفت: برو، حواست به همه چیز باشه.
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین