نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه و خاطره
من و پدرم در جبهه با هم بودیم
نوید شاهد – فرزند شهید خانعلی ابراهیمی می‌گوید: مادرم برای رفتن به جبهه رضایت نمی داد اما من گوشم به این حرفا بدهکار نبود و تصمیم گرفتم که به جبهه بروم. من رفتم و چند روز بعد هم دیدم که پدرم مادرم را راضی کرده و او هم آمده بود.
نجات روستا از دست عراقی‌ها
نوید شاهد – پدر شهید "حمید ابراهیم خانی" می‌گوید: پسرم می گفت یک بار متوجه شدیم عراقی ها زنان یک روستا را اسارت گرفته اند، شبانه به آنها پاتک زده و از بین بردیمشان.
نوید شاهد – شهید "معرفت کرمی" بسیار علاقه‌مند به شهادت بود و همواره در منزل به خانواده‌اش می گفت من امانتی از طرف خدا در دست شما هستم و دیر یا زود باید پیش خدا بروم.

نوید شاهد - شهید "علی حیدری" 9 تیر ماه در منطقه عملیاتی سومار در حمله به موانع دشمن شهید و جاوید الاثر شد.
نوید شاهد – شهید "علی حاتمی" برای اولین بار در سال 1365 به آموزش نظامی قبل از خدمت سربازی رفت و پس از آن راهی منطقه نهر عنبر شد و در این منطقه به شهادت رسید.
آرشیو

سياهى چادر شما كوبنده تر از سرخى خون من است

نوید شاهد – شهید "حسین شهبازی" در وصیتنامه خود می‌گوید: شما اى خواهران عزيزم! وصيتم به شما اين است كه حجاب اسلامى را هميشه رعايت كنيد و بدانيد كه سياهى چادر شما كوبنده تر از سرخى خون من است.