نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
زندگینامه و خاطره
آقایار عاشق شهادت بود
شهید «آقایار اسلامی» عاشق شهادت و میهن بود. او بار آخر در تاریخ ۲۸ خرداد ماه سال ۱۳۶۳ به جبهه اعزام شد.
آرشیو