نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

روایت «صبرانه» از زندگی جانباز شهید غلامرضا معینی کُربکَندی

روایت «صبرانه» از زندگی جانباز شهید غلامرضا معینی کُربکَندی

کتاب «صبرانه» به داستان زندگی جانباز شهید غلامرضا معینی کُربکَندی می‌پردازد. این کتاب را انجمن پیشکسوتان سپاس منتشر کرده است.