نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نسخه دیجیتالی گزیده وصایای شهدا با موضوع «بسیج»

نسخه دیجیتالی گزیده وصایای شهدا با موضوع «بسیج»

کتاب الکترونیک گزیده موضوعی وصیت نامه شهدا با محوریت «بسیج» در 2 مجلد به مناسبت هفته بسیج در سایت نوید شاهد قرار گرفت.
«جاودانه ها» کتاب زندگی 37 شهید نوجوان + دانلود نسخه الکترونیک

«جاودانه ها» کتاب زندگی 37 شهید نوجوان + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک زندگی 37 شهید نوجوان دفاع مقدس با عنوان «جاودانه ها» در نویدشاهد قرار گرفت.
«رسم بردباری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«رسم بردباری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر دهم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «رسم بردباری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«آیین پاسداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«آیین پاسداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر نهم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «آیین پاسداری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«کلمات بیداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«کلمات بیداری» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر هشتم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «کلمات بیداری» در نوید شاهد قرار گرفت.
«جلوه اسلام» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

«جلوه اسلام» گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی + دانلود نسخه الکترونیک

کتاب الکترونیک دفتر هفتم گزیده موضوعی وصیت نامه شهدای فرهنگی با محوریت «جلوه اسلام» در نوید شاهد قرار گرفت.