نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
خاطرات و وصیتنامه شهدای استان زنجان
مسئولين! سستى كنيد در پيشگاه خدای متعال مواخذه می شوید
شهید حکمت‌اله رحمانی خطاب به دانش‌آموزان در وصیتنامه خود می‌نویسد: اما اى دانش آموزان عزيز! اى اميدهاى آينده كشور اسلامى! در كسب علم و دانش كوشش بيشتر نماييد و قدر دوران تحصيل خود را بدانيد و بيهوده اوقات باارزش خود را هدر ندهيد.
خدا را شکر که چنین رهبری را داریم
شهید صفر علی ربیع جماعت در وصیتنامه خود می‌نویسد: خدای خود ملاقات نمایم و آتش را که در دلم روشن شده خاموش نمایم و سنگر خالی هم سنگرم را پر نمایم که دشمن فکر نکند که جایش خال است.
دوستم بدار چون فرزند اسلامم
شهید شعبان حسنی در وصیتنامه خود خطاب به مادرش می‌گوید: مادرم! دوستم بدار چون فرزند اسلامم و هدفم آزاد ساختن اسلام و محرومان جهان می‌باشد.
بر كفر هزار چهره بتازيد
شهید محمود امینی در وصیتنامه خود می‌نویسد: بر كفر هزار چهره بتازيد كه زمان، زمانه عشق و رزم است.
آرشیو

بدنبال نشانی از پدر

فرزند شهید رجبعلی نوری در باره خاطراتی از پدر می‌گوید: روزنامه بزرگی توی دستش داشت. در ستون اسامی، نام پدر و مشخصات کاملش را نشانم داد. صدای شادی بچه‌ها بلند شد.......
ملاقات با عرشیان

ملاقات با عرشیان

نازخند صبحی در خاطرات خود از دیدار با جمعی از جانبازان دور از وطن مطالب جذابی را روایت می‌کند.
بی‌قرار وصال

بی‌قرار وصال

کتاب "بی قرار وصال" در 160 صفحه توسط عبدالمجید اکبری به رشته تحریر در آمده است.