نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
وصیتنامه و زندگینامه شهدای استان زنجان
شهید یزدانی رفتن را بر ماندن ترجیح می‌داد
شهید عبداله یزدانی شبانه به گشت می رفت و بسیجی بودن را افتخار می دانست. او همیشه رفتن را بر ماندن ترجیح می‌داد و زمانی که به مرخصی می آمد به پایگاه می رفت و در فعالیتهایش شرکت می کرد.
رسول عاشق امام بود
شهید رسول ارجینی علاقه خاصی به امام داشت و همیشه به دیگران توصیه می‌کرد که امام را تنها نگذارید.
رسول به رسالت خود عمل کرد
شهید رسول منصوری در مقطعی که زندگی می‌کرد بهترین انتخاب خود را کرد و رسالتش را به نحو احسنت انجام داد.
آرشیو
دفاع مقدس نماد عزت و پایداری است

دفاع مقدس نماد عزت و پایداری است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: هفته دفاع مقدس، نماد عزت، پایداری و تحقق نقش ایمان و باور به خداوند برای حرکت به سمت مطلوب است.

خرید گوشواره عید

خواهر شهید شهید میکائیل کریمی می‌گوید: کم مانده بود به عید نوروز. برادرم میکائیل به من و خواهرها عیدی داد. ذوق زده بودم. مبلغی که از برادرم عیدی گرفته بودم به قدری زیاد بود که می‌توانستم یک چیز خوب و باارزش برای خودم بخرم.
دروازه بهشت

دروازه بهشت

خواهر شهید علیرضا مولائی روایت می‌کند: وقتی که از جبهه برمی‌گشت با همین پاها می‌آمد دیدن من. آرام خوابیده بود و حرفی نمی زد. کم مانده بود از شدت غصه قلبم بایستد. چندبار صدا زدم«علی جان...! »اما جوابی نشنیدم.
یک جرعه آب

یک جرعه آب

خواهر شهید حسین فاتحی‌نژاد می‌گوید: چند دقیقه بعد از آخرین درخواستش همۀ بی قراری هایش تمام شد. حسین آرام آرام روی تخت خوابیده بود. دیگر نه تشنه بود و نه بی حال.