نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

آرشیو کامل
خاطرات و وصیتنامه شهدای استان زنجان
آرشیو

خاطراتی از شهید کمال جانثار/ مردی که مشوق مردم بود

کمال جان نثار، فرزند علی، به سال 1331 در شهر زنجان به دنیا آمد. زمانی که شش سال بیش نداشت پدرش را که باغبان بود از دست داد و مسئولیت سرپرستی خانواده بر عهده مادرش – تمام موسوی ویری – و برادر بزرگ ترش – جلال قرار گرفت.
پشت تپه‌های ماهور(9)/ ارتفاعات 402

پشت تپه‌های ماهور(9)/ ارتفاعات 402

وقتی وارد سنگر شدم، هنوز دوتا از فانوس‌ها روشن بودند. پیلوت آن‌ها ‌را پایین کشیدم و فوت کردم. یکی از بچه‌ها کوله‌پشتی‌اش را زیر سرش گذاشته و............
پشت تپه‌های ماهور(7)/ قرارگاه

پشت تپه‌های ماهور(7)/ قرارگاه

قم‌قمه را گرفتم و چند جرعه خوردم. برخورد صمیمی و دوستانه‌اش به دلم نشست. صحبت‌های‌مان به درازا کشید و مسیر طولانی تا.............