نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

فرمانده می داند که خیبر سوز دارد

فرمانده می داند که خیبر سوز دارد

بعد از شهادت زنده تر خواهی شد ای عشق! عاشق که بی جان می شود، با جان می آید
طایر قدسم

طایر قدسم

ای گمشده ی جهان / ای مرغ پر و بال شکسته / ای طایر بلند پرواز قدس
جان جهان

جان جهان

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا / جُز تو ا ی جان جهان! دادرسی نیست مرا
سروده‌هایی در مدح امام جواد(ع): «بنویسید رضا هم علی اکبر دارد»

سروده‌هایی در مدح امام جواد(ع): «بنویسید رضا هم علی اکبر دارد»

مجموعه اشعار آیینی ویژه میلاد حضرت جوادالائمه علیه السلام منتشر شد.
عشق بود و جبهه بود و جنگ بود

عشق بود و جبهه بود و جنگ بود

آنکه که سر دارد به سامان می رسد آنکه که جان دارد به جانان می رسد
یادمان نرفته است

یادمان نرفته است

روزهای آتش و انتظار و انفجار، یادمان نرفته است / سینه ها داغدار، نخلهای سربدار، یادمان نرفته است