نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

بازخواني مديريت جنگ در آزادسازي خرمشهر

بازخواني مديريت جنگ در آزادسازي خرمشهر

در حالي كه اشغال خرمشهر توسط عراق به عنوان آخرين و مهم ترين برگ برنده اين كشور براي وادار ساختن ايران به شركت در هر گونه مذاكرات صلح تلقي مي‌شد، آزادسازي اين شهر مي‌توانست سمبل تحميل اراده سياسي جمهوري اسلامي بر متجاوز و اثبات برتري نظامي‌اش باشد.
نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلي كردستان

نقش ارتش در تأمين ثبات و امنيت داخلي كردستان

مبارزه ده ساله با ضد انقلاب در كردستان دامنه وسيعي دارد كه با مطالعه و تحقيق منابع موجود مي توان به آن پي برد.
عمليات نظامي در جبهه جنوب پس از آزادي خرمشهر تا پايان جنگ

عمليات نظامي در جبهه جنوب پس از آزادي خرمشهر تا پايان جنگ

در این مقاله منظور از منطقه عملياتي جنوب ، مناطق غربي استان خوزستان و مناطق مقابل آن در خاك عراق مي باشد.
عمليات نظامي در جبهه غرب  پس از آزادي خرمشهر

عمليات نظامي در جبهه غرب پس از آزادي خرمشهر

پس از عمليات آزادسازي خرمشهر در سال دوم جنگ و اتخاذ راهبرد تعقيب متجاوز، عمليات آفندي در جبهه مياني نيز انجام شد كه در اين مبحث به آن مي پردازيم.
روح بزرگ و دل دریایی شهید آوینی در عدسی دوربین مستند

روح بزرگ و دل دریایی شهید آوینی در عدسی دوربین مستند"روایت فتح"

مستند "روایت فتح" روح بزرگ و دل دریایی، سید مرتضی آوینی را معرفی می‌کند؛ که در عدسی دوربین و قلمش معرف فطرت و خودآگاهی او می‌باشد، برای خوانندگان و بینندگان روایت فتح.
کاربرد سلاح های شیمیائی و میکروبی توسط نیروهای عراقی علیه ایران اسلامی

کاربرد سلاح های شیمیائی و میکروبی توسط نیروهای عراقی علیه ایران اسلامی

سابقه استفاده از مواد شیمیایی در جنگ ها به جنگ جهانی اول و ما قبل آن می رسد. در آن زمان هر کدام از دو طرف متخاصم وقتی خود را در آستانه شکست می دید، به هیچ یک از ارزش های انسانی پایبند نبوده و به این عمل غیرانسانی دست می زد.