نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگی نامه شهید سید داوود علوی

زندگی نامه شهید سید داوود علوی

سيد داوود علوي، فرزند ميرمجيد و اكرم، در سال 1342 در شهرستان سراب به دنيا آمد. خانم اكرم فرامرزي، مادرش، نقل مي كند:« قبل از تولدش يك شب در خواب ديدم كه پسري به دنيا آوردم و اين بچه در بغل من مي خواهد پرواز كند، ولي از يك طرف صدايي آمد و گفت: اين بچه در 23 سالگي پرواز خواهد كرد.»
زندگی نامه شهید صفرعلی اباذری

زندگی نامه شهید صفرعلی اباذری

صفرعلى اباذرى، فرزند مروت و صديقه اباذرى به سال 1342 در شهرستان ميانه به دنيا آمد . سه ماه از عمرش نگذشته بود كه پدرش را از دست داد . مادرش مسئوليت اداره خانواده را برعهده گرفت و با سيصد تومانى كه از همسرش به ارث مانده بود يك مغازه محقرى داير كرد تا از اين طريق امرارمعاش كنند .
زندگی نامه شهید ایرج آقا بالازاده

زندگی نامه شهید ایرج آقا بالازاده

ايرج آقا بالازاده به سال 1333 از مادرى به نام طاهره كارگر در خانواد ه اى متوسط از شهرستان اردبيل متولد شد . نامش را ايرج گذاشتند، اما بعدها با مراجعه به قرآن نام "رحمان " را براى خود برگزيد.
زندگی نامه شهید محمد حشمتی؛ فرمانده پدافند هوايي لشكر 31 عاشورا

زندگی نامه شهید محمد حشمتی؛ فرمانده پدافند هوايي لشكر 31 عاشورا

محمد حشمتي، فرزند خيرالله و سكينه خاتون، در هفتم شهريور ماه سال 1339 در شهرستان مراغه استان آذربايجان شرقي متولد شد. در كنار دار قالي در كلاس هاي كميته پيكار با بي سوادي شركت مي كرد و در اثر سعي و تلاش خود موفق به اخذ پايان نامه تحصيلي از كميته مذكور شد.
زندگی نامه شهيد محمد تقي حمزه لويي

زندگی نامه شهيد محمد تقي حمزه لويي

شهيد محمد تقي حمزه لويي در دومين روز ارديبهشت ماه سال 1345 در شهر «زنجان» ديده به جهان گشود. پدر اين شهيد «قنبر» و مادرش «آغ گل حمزه لو» نام داشتند.
زندگی نامه شهيد مهدي حبيب تبار

زندگی نامه شهيد مهدي حبيب تبار

شهيد مهدي حبيب تبار، فرزند علي اكبر، در روز هفتم شهريور ماه سال 1343 در شهرستان بابلسر در استان مازندران به دنيا آمد. مهدي در خانواده اي فقير رشد كرد. پدرش كارگري ساده بود و به سختي از عهده مخارج فرزندانش بر مي آمد.