نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دومین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز بیست و سوم اردییبهشت 1403 با حضور 60 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۰
نخستین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز بیست و دوم اردییبهشت 1403 با حضور 60 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۱
چهارمین روز برگزاری دوره آموزشی مبانی انقلاب اسلامی ویژه مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران (نسخه نجات بخش) در روز یازدهم اردییبهشت 1403 با حضور 70 مدیر از سراسر کشور در دانشگاه شاهد برگزار شد.
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۰
پرطرفدارها