"عباس لشگری" یکی از رزمندگان بسیجی و جانباز زنجانی در قسمت دهم خاطرات مستند و میدانی خود از عملیات عاشورایی بدر می گوید: «صدای صلوات و فریاد های الله اکبر در کانال پیچیده و بار دیگر قدرت ايمان بر قدرت نظامی و تجهیزات مدرن پیروز شده و دشمن زبون در مقابل غیرت و استقامت رزمندگان کم تعداد داخل کانال کم آورده و سر تسليم فرود آورد..»


به گزارش نوید شاهد زنجان، "عباس لشگری" یکی از رزمندگان بسیجی و جانباز زنجانی در قسمت دهم خاطرات مستند و میدانی خود از عملیات عاشورایی بدر روایت می کند:

صدای غرش و خش خش خشن زنجیر تانکها خبر از آغاز تک عراقی ها داده و قشون عظیم دشمن گام به گام به کانال نزدیک و نزدیک تر می شد، تانک ها تا اواسط میدان با سرعت جلو آمده و یکدفعه همگی توقف کرده و با تیربار سنگین خود شروع به زدن تک تک سنگرهای کانال کردند.

هر کجا در تاج خاکریز، گونی پر از خاک دیده می شد، مورد هدف متوالی گلوله های تیربار تانکها قرار گرفته و سوراخ سوراخ و منهدم می شد، گلوله ها یکسره به دیواره کانال و تاج خاکریز و گونی سنگرها اصابت می کرد و موجب پریدن و متلاشی شدن گونی های پر از خاک می شد، فضای داخلی کانال مملو از گرد و خاک و خاکستر و دود شده و رگبار گلوله های سنگین تانکها با صدای وحشتناک شاق و شوق از بالای سنگر می گذشتند، اوضاع به قدری خطری بود که از ترس رگبار گلوله ها جرات بلند کردن سر و نگاه به اطراف را نداشتم و برای همین هم به شدت نگران نفوذ نیروهای دشمن از داخل حوضچه ها بودم .

تیرباران

تانک ها مدتی سنگرها را تیرباران کردند و بعد حرکت کرده و کمی جلوتر آمده و با گلوله مستقیم توپ شروع به زدن دیواره کانال و سنگرها کردند، گلوله های مستقیم توپ، یکی پس از دیگری به دیواره کانال و تاج خاکریز میخورد و از شدت انفجارات کانال و سنگر می لرزید و گونی های پراز خاک یکی پس از دیگری از بالای خاکریز سقوط کرده و داخل سنگر می ریخت.

چشمان قوی

همسنگران کم تعداد گردان، خسته و بيخواب، در زير بارانی از گلوله ها و ترکشهایی که همچون سيل بروی سنگرهايشان فرو می ريخت، با روحيه ای بسيار قوی و محکم و با دل هایی آرام و پراميد، خود را مهيای جنگيدن با قشون پياده دشمن و مقابله با تک تانک های دشمن می کردند، ذره ای ضعف و وحشت در چهره هايشان ديده نمی شد و بی توجه به آتشباران سنگين و سهمگين عراقها، با ايمانی قوی و چشمانی باز چشم انتظار فرارسيدن زمان رويارویی با مزدوران بعثی بودند.

تیررس

تانکها چند دقیقه ایی کانال و سنگرهای روی خاکریز را زیر آتش توپ های خود قرار داده و سپس ستون اول تانکها از قشون جدا شده و با سرعت تمام بطرف کانال آمده و در نزدیکی کانال شروع به انجام مانور و ایجاد دود کردند . انگار داشتند دنبال نقطه ضعف خط پدافندی می گشتند تا از آنجا کانال را مورد هجمه قرار دهند ، تانکهای پیش‌رو با حرکات مارپیچ از چپ و راست به خاکریز نزدیک شده و تا به تیررس می رسیدند ، شتابان دور زده و عقب می کشیدند .

تانکها چندباری این حرکت را تکرار کردند تا اینکه دفعه آخر ، دیگه دور نزده و با سرعت تمام از چند نقطه به طرف کانال هجوم آوردند ، نزدیک و نزدیک تر شدند تا اینکه به تیررس موشک‌های آر پی جی رسیده و با فریاد الله اکبر یکی از رزمندگان دلاور و جان برکف نبرد و تیراندازی آغاز و از هر سمت و سوی کانال گلوله و موشک همچون سیل روانه میدان شد ‌.

اولین موشک

اولین موشک را با ذکر مقدس ( سبحان الله) به سمت تانکها شلیک کرده و سریع جایم را عوض کرده و دومی را زدم و بعدش سومی و چهارمی تا اینکه دیگه گوش هایم چیزی را نشنیده و کاملا کر شدم، دیگه ‌حتی صدای انفجار گلوله های توپ و خمپاره های ۱۲۰ را که به اطراف کانال می خورد را هم نمی شنیدم و برای همین هم هیچ توجه ای به ترکش های ریز و درشتی که مثل باران به داخل کانال می بارید نمی کردم و فقط موشک بود که داخل لوله آر پی جی گذاشته و شلیک می کردم .

خبر شهادت

بقيه دلاور مردان گردان نيز وضعيتی بهتر از من نداشتند و در سرتاسر کانال مردانه و عاشقانه داخل سنگرها ايستاده و با چنگ و دندان از خط پدافندی دفاع و از سقوط کانال جلوگیری ميکردند و در این میان هرازگاهی سنگری منهدم می شد و عزيزی از جمع ياران کم شده و توسط برادران امدادگر به عقبه منتقل می شد و خبر مجروحیت و شهادتش سنگر به سنگر می گشت تا در نهایت به انتهای کانال و سنگر ما می رسید .

حدود دوساعتی درگيری با شدت تمام ادامه پیدا کرد تا اینکه قشون عظیم دشمن، از حمله های مکرر و ناکامی های پی در پی خسته شده و‌ بدون گرفتن کوچکترین نتیجه ای ، شروع به عقب کشیدن تانکها و نفرات پیاده خود کرد، صدای صلوات و فریاد های الله اکبر در کانال پیچیده و بار دیگر قدرت ايمان بر قدرت نظامی و تجهیزات مدرن پیروز شده و دشمن زبون در مقابل غیرت و استقامت رزمندگان کم تعداد داخل کانال کم آورده و سر تسليم فرود آورد.

منبع: اداره امور فرهنگی، تبلیغات، هنری و اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر: