با توجه به استفاده سلاحهاي شيميايي در جنگ هاي محدودي جهان و در بيشترين مقدار آن درجنگ تحميلي عراق عليه ايران و اثرات مخرب آن و نيز حضور جانبازان شيميايي به عنوان سند اين مدعا در كشور،اهميت مطالعه در رابطه با اين موضوع و اثرات آن به وضوح مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين مشاهدة اثرات رواني در پي استفاده از اين سلاحها در موارد حاد (بالاخص در مورد گاز خردل) و عدم مطالعة دقيق اثرات مزمن آن اهميت موضوع را بيشتر مي نمايد.


به گزارش نوید شاهد از زنجان، در بخشی از مقاله بررسی وضعیت روانی جانبازان شیمیایی در مقایسه با سایر جانبازان در شهر زنجان آمده است؛

اين مطالعه يك مطالعة هم گروهي گذشته نگر بوده به وسيلة توزيع پرسشنامه هايي بين جانبازان شيميايي و غيرشيميايي و سپس ارزيابي و مقايسة آنها با يكديگر انجام پذيرفته در جانبازان شيميايي PTSD است.

بر اساس مطالعة انجام شده ميزان افسردگي، اضطراب و و غيرشيميايي به ترتيب 47.5 و 48.3 درصد، 11.3 و 7.9 درصد، 40 و 28.1 درصد بود كه

اختلاف معني داري را نشان نداد، در حاليكه تفاوت معني داري بين اين سه متغیر به صورت مجزّا با عواملي از قبيل نحوة اعزام از طريق گروههاي سه گانه (ارتش، سپاه و بسيج) و نيز شغل ارتباط معني دار داشت ولي با سنّ موقع حادثه، سطح سواد و نوع عامل شيميايي بي ارتباط بود.

مقدمه

با توجه به استفاده سلاحهاي شيميايي در جنگ هاي محدودي جهان و در بيشترين مقدار آن درجنگ تحميلي عراق عليه ايران و اثرات مخرب آن و نيز حضور جانبازان شيميايي به عنوان سند اين مدعا در كشور،اهميت مطالعه در رابطه با اين موضوع و اثرات آن به وضوح مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين مشاهدة اثرات رواني در پي استفاده از اين سلاحها در موارد حاد (بالاخص در مورد گاز خردل) و عدم مطالعة دقيق اثرات مزمن آن اهميت موضوع را بيشتر مي نمايد. به همين جهت بايستي بررسي دقيق مسائل رواني اين طيف جهت بهبود كيفيت زندگي ايشان و حتي الامكان درمان مسائل خاص عصبي رواني صورت گيرد.

همچنين اثرات مزمن و طولاني مدت اين مواد بر روي وضعيت جسمي فرد اين امكان را پيش مي آورد كه جانباز شيميايي به صورت طولاني مدت دچار درگيري ذهني ناشي از صدمات جسمي وارده بوده و اين امر احتمال بروز اختلالات ناشي از استرس را افزايش دهد.

بنابراين با توجه به حضور ايشان در جامعه و حق مسلم جهت زندگي با كيفيت مناسب و سلامتي جسمي و رواني در حداكثر حالت ممكن،مطالعه پيش رو مي تواند نتايج مفيدي را در باب ميزان سلامت رواني نامبردگان و بهبود وضعيت ايشان حاصل نمايد.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده
آخرین اخبار