شهید فرید ناصری 15 فروردین 1343 در زنجان متولد و 18 اسفند 1362 در جزیرۀ مجنون به شهادت رسید.


به گزارش نوید شاهد از زنجان، رباب ناصری خواهر شهید فرید ناصری خاطره خود را چنین بازگو می‌کند؛

- اینهمه تو خونه روضه میگیرید برای کیه؟

- خوب معلومه برا امام حسین(ع).

فرید که از پرسـیدن سـؤال منظور داشـت و میخواست بحـث را بـه جایـی کـه می خواهـد بکشـاند ادامـه داد:خب!

اگه امام حسین؟(ع) بهترین چیز رو از شما بخواد چی؟

مـادر هـم بـدون معطلـی گفـت:زندگی من به فـدای امام حسین؟(ع).

پول،طلا و هر چی که بخواد رو در راهش میدم.

- اما امام حسین؟(ع) پول و طلا نمیخواد. هنر اینه که فرزندت رو در راه ایشون بدی.

مادر به شوخی گفت: خوب تورو میدم.

فرید خندید و کنار مادر نشست.

- ممنونم مادر که اجازه دادی!

- فقط یه شرط داره. باید قول بدی که برگردی.

- قول میدم!

فریـد کـه از گرفتـن رضایـت مـادر ذوق زده شـده بـود،

سـرش را آورد نزدیـک گـوش مـن و بـدون اینکـه او بشـنود گفت:«برمیگردم حالا یاعمودی یا افقی»!

مدتها بعد خبر شهادتش را آوردند.


منبع: اسناد معاونت پژوهشی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده