شهید علیرضا مولایی 24 شهریور 1344 در مراغه متولد و 4 آذر 1365 در دزفول به شهادت رسید.
به گزارش نوید شاهد از زنجان، زهرا مولایی، خواهر شهید علیرضا مولایی از برادر خود چنین می‌گوید:

- باعلی حرف بزن. راضیش کن تا ازدواج کنه.

بارها این جمله را از مادر شنیده بودم.من هم چندین بـار حرفـش را پیـش کشـیدم تـااینکه اینبـار خیلی جدی و مصمـم گفتـم: ببیـن علـی!مـن خواهـر بزرگـت هسـتم. مـادر از من خواسـته تا باهات حرف بزنم. میخواد برات آسـتین بالا بزنه و عروس بیاره خونه.

وقتـی دیـد همـه چیـز جدی اسـت، گفت: ازدواج سـنت پیامبـره. ولـی مـن تـو شـرایطی نیسـتم کـه بتونـم. یـه روز تـو جبهـۀ جنوبـم و یـه روز تـو جبهـۀ غـرب. اگـه ازدواج کنـم همسرم هم باید کسی باشه که پشت تویوتا بشینه و هرجا که میرم همراهم باشه.

مدت زیادی نگذشت که شهید شد و جشن ازدواجش را خدا در آسمانها برپا کرد.


منبع: اسناد معاونت پژوهشی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده