دو شهیدی که در یک سال به وصال رسیدند

شهید علی و حیدر تکلو بیغش دو برادر شهیدی هستند که هر دو در سال 1367 یکی بر اثر اصابت ترکش به دست و پا، و دیگری بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسیدند.

نمره 20 دو برادر در درس شهادت

شهید حمید و محمد تقوی نیا دو برادر شهیدی هستند که هر دو در سن بیست سالگی یکی بر اثر اصابت ترکش به قلب و دیگری بر اثر اصابت ترکش بع سر به شهادت رسیدند.
محمدرضا فقط 16 سالش بود که شهید شد

محمدرضا فقط 16 سالش بود که شهید شد

در سن شانزده سالگی درس را رها کرد و با توسل به اشخاص معتبر از طریق جهاد سازندگی شهر ری بعنوان جهادگر مشغول خدمت شد.
مروری بر زندگی شهید بی نشان «عباس ملک محمدی»

مروری بر زندگی شهید بی نشان «عباس ملک محمدی»

عباس به خوبي دريافت بود که استکبار جهاني با خسم قائله گروهکها دست از نيرنگ و حيله هاي خود برنداشته ومسلما در پي مسائل ديگر نيانديشيد

وصال بعد از 6 سال

شهید علی حسین عرب خواری/ هفدهم بهمن 1359، با سمت مسئول گروه در دارخوین بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. شهید محمدرضا عرب خواری/ دوم بهمن 1365، با سمت سنگر ساز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر، شهید شد.

تقارن شهادت دو برادر شهید

شهید اکبر حسینی یزدی نژاد/ دهم اردیبهشت 1361، با سمت تک تیرانداز در فکه به شهادت رسید. شهید محسن حسینی یزدی نژاد/سیزدهم اردیبهشت 1365، در بمباران هوایی شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سروصورت، شهید شد.
۶
آرشیو