شهید عملیات مرصاد| شهید محمدحسین اصانلومهر

شهید عملیات مرصاد| شهید محمدحسین اصانلومهر

شهید «محمدحسین اصانلو مهر» در شهرستان پاکدشت به دنیا آمد و در عملیات غرور آفرین مرصاد به شهادت رسید.
شهید عملیات مرصاد| شهید نورالله پازوکی

شهید عملیات مرصاد| شهید نورالله پازوکی

شهید «نورالله پازوکی» در شهرستان پاکدشت به دنیا آمد و در عملیات غرور آفرین مرصاد به شهادت رسید.
شهید شهرستان ملارد «شهید ابراهیم شاد فرسا»

شهید شهرستان ملارد «شهید ابراهیم شاد فرسا»

امروز سالروز شهادت ابراهیم شاد فرسا است، شهیدی که در شلمچه به شهادت رسید.
شهید عملیات مرصاد| شهید مجید دهقانی

شهید عملیات مرصاد| شهید مجید دهقانی

شهید «مجید دهقانی» در شهرستان پاکدشت به دنیا آمد و در عملیات غرور آفرین مرصاد به شهادت رسید.
شهید عملیات مرصاد| شهید حاج ولی الله قمی

شهید عملیات مرصاد| شهید حاج ولی الله قمی

شهید «حاج ولی الله قمی» در شهرستان پاکدشت به دنیا آمد و در عملیات غرور آفرین مرصاد به شهادت رسید.
شهید عملیات مرصاد| شهید یعقوب لرنی

شهید عملیات مرصاد| شهید یعقوب لرنی

شهید «یعقوب لرنی» در شهرستان پاکدشت به دنیا آمد و در عملیات غرور آفرین مرصاد به شهادت رسید.
۱۱
آرشیو